Komárno

DNES PIATOK SOBOTA
Jasno Takmer jasno Jasno
Jasno Takmer jasno Jasno
34°C 26°C 26°C
Východ slnka 4:49    Západ slnka 20:52 Východ slnka 4:49    Západ slnka 20:52 Východ slnka 4:50    Západ slnka 20:52

Nitriansky kraj - mestá

DNES
27. júna 2019
PIATOK
28. júna 2019
SOBOTA
29. júna 2019
Hurbanovo Jasno 33°C Jasno 26°C Jasno 26°C
Komárno Jasno 34°C Takmer jasno 26°C Jasno 26°C
Levice Jasno 32°C Takmer jasno 25°C Jasno 25°C
Nitra Jasno 32°C Takmer jasno 26°C Jasno 25°C
Štúrovo Takmer jasno 34°C Takmer jasno 26°C Jasno 25°C
Topoľčany Jasno 31°C Takmer jasno 25°C Jasno 24°C